1 listopada 2013

Przyrzeczenie Harcerskie

Człowiek, gdy tylko zszedł z drzewa, zaczął gromadzić się w stada. Stada takie liczyły coraz więcej ludzi gdyż małe stadka zaczęły się łączyć. Potrzebne było więcej pożywienia, więc i więcej myśliwych. Nie raz wszyscy mężowie wyruszali na polowanie, aby zaspokoić głód swoich niewiast i dzieci. Zdarzali się tacy, którzy zdobywali więcej mięsa niż inni. Najsilniejsi i najsprytniejsi wykorzystywali taż swoje zdolności w walkach, które zdarzały się między plemionami czy stadami. Aby zachęcić ich do dalszej walki na rzecz plemienia wódz szczodrze nagradzał ich publiczną pochwałą, wyższym stopniem w hierarchii stada, lub przyznawał honorowe odznaczenie, które napawało dumą każdego z jego zdobywców. Takie odznaczenia oznaczał często jakiś symbol na galowym stroju. Narodziły się medale, ordery i wiele innych odznaczeń przyznawanych nie tylko za walkę, ale także za osiągnięcia naukowe i tym podobne. Do dzisiaj można często zobaczyć na przykład żołnierzy oblepionych po szyje medalami za męstwo, wytrwałość, odwagę i tak dalej. Dlatego gdy powstał taki ruch społeczny jak skauting tam też nie mogło zabraknąć nagród za osiągnięcia. Wśród gąszczu stopni harcerskich, stopni instruktorskich, sznurów, opasek na nich znalazło się jedno małe, ale jakże wyjątkowe odznaczenie: KRZYŻ HARCERSKI. Odznaczenie, o którym każdy harcerz marzy a jeśli je ma z dumą nosi na mundurze. Jest to dodatkowo jedno z nielicznych odznaczeń, które zobowiązuje do pracy nad sobą nie tylko moralnie, ale również przyrzeczeniem harcerskim, które składa każdy, kto dostaje krzyż harcerski. Gdy skauting nie dotarł jeszcze do Polski każdy skaut składał takie przyrzeczenie nie wiążące się z odznaczeniem: Przyrzekam na swój honor uczynić wszystko, co leży w mojej mocy by spełnić obowiązek względem Boga i Króla. Nieść pomoc bliźnim w każdej potrzebie. Być posłusznym prawu skautowemu. Gdy dotarło do Polski jego składanie związało się z przyznawaniem krzyża harcerskiego. W czasie okupacji, reżimu PRL, wojen itp. przybierało różne formy takie jak: "...ślubuję na twoje ręce pełnić służbę w Szarych Szeregach, tajemnic służbowych dochować, do rozkazów się stosować i nie cofnąć się przed ofiarą życia." Albo "Przyrzekam uroczyście wobec kolegów i narodu polskiego uczyć się i pracować dla dobra Ojczyzny i sprawy socjalizmu[...]zawsze i wszędzie służyć Polsce Ludowej." Jednak dzisiejsza wersja powstała w 1919r. i brzmi ona tak: "Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.". Chociaż niewątpliwym zaszczytem jest złożenie tego przyrzeczenia, jego dotrzymanie z pewnością może przysporzyć problemów. Do przyjęcia przyrzeczenia nie da się przygotować w ciągu kilku dni czy nawet tygodni. Dlatego powinniście już zacząć się przygotowywać do jego przyjęcia. To jest właśnie wielka niezwykłość tego przyrzeczenia-zobowiązuje ono do pracy nad sobą każdego harcerza nawet jeszcze przed jego przyjęciem


Związek Harcerstwa Polskiego                                                              Kęty 14.10.2013r
Hufiec Kęty
28DH"Wataha"
Rozkaz L5/2013

1.Uchwały,zarządzenia,decyzje
 1.1Uchwały, zarządzenia, decyzje

Uchwałą Rady Drużyny dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego następujące druhny i druhów: dh. Julia Krzemień , dh. Victoria Urbańczyk, dh. Krystian Plewniak

Czuwaj!
Dh. Krzysztof Skwarło

6 października 2013

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Kęty im. hm. Mieczysława Biesiadeckiego
 28 Dh "Wataha"     
Kęty 6.10.2013r.
Rozkaz L4 /2013

2. Zwolnienia:

2.1. Zwalniam z funkcji przybocznej 28DH "Wataha" dh.Karolinę Windak.

3. Mianowania:

3.1. Mianuję na funkcję przybocznego 28DH "Wataha" dh.Krystiana Plewniaka

Czuwaj!
dh.Krzysztof Skwarło

18 maja 2013

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Kęty im. hm. Mieczysława Biesiadeckiego
Drużynowa 28 Dh Wataha
                                                                                                            Kęty, 3 marca 2013 r.
                                                
                                                                      Rozkaz L.2/ 2013

„... drużynowy nie ma być ani nauczycielem, ani pastorem, ani instruktorem. Wszystko, czego potrzeba, to: zdolność radosnego współżycia z przyrodą, zdolność wnikania w ambicje i wynajdywanie innych obywateli, którzy będą uczyć chłopców w pożądanych kierunkach, czy to będzie boksowanie czy gra na flecie, poznawanie przyrody czy mechanika. Drużynowy ma stanąć na stanowisku starszego brata, to znaczy ma patrzeć na rzeczy pod kątem widzenia chłopca, i prowadzić, i przodować, i budzić entuzjazm we właściwym kierunku. Oto wszystko.”
„Wskazówki dla skautmistrzów”
Lord R. Baden Powell of Gilwell

2 .Zwolnienia
2.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 28 Dh "Wataha " dh. Luize Nędze . Dziękujemy za trud , czas oraz serce ,który druchna włożyła w drużyne oraz życzymy szczęścia  w dalszej drodze harcerskiej .
2.2. Zwalniam z funkcji przybocznego 28 Dh "Wataha" dh. Krzysztofa Skwarło.
3. Mianowania
3.2. Mianuje na funkcje drużynowego 28 Dh "Wataha" dh. Krzysztofa Skwarło .

                                                                 Czuwaj !

                                          

                                                                sam. Luiza Nędza